De webstek van vanWeerden.nl

De genealogie van de van Weerden's is te vinden op http://home.kpn.nl/vweringh/intro2.htm

Roelie Otten heeft haar eigen webstek op http://www.speelkwartier-woerden.nl.

Zie voor Anne's website: http://annevanweerden.nl. Haar referaat over Hamilton is klaar en daar te vinden.

Zie voor de foto-collectie voor de Gunninkendag 2016 de wolk: https://gunnink.vanweerden.nl.

Het beheer van de pagina wordt gedaan door Jules van Weerden, te bereiken via 'Jules bij vanweerden.nl'.